ŁAMBINOWICKA FABRYKA MASZYN CELPA S.A.
48-316 Łambinowice, ul. Fabryczna 3
Tel.: +48 77 43 43 651, Fax: +48 77 43 11 476
  PolskiEnglishDeutsch
PolskiEnglishDeutsch

COVID-19 * COVID-19 * COVID-19


 Łambinowice, 09.10.2020r.

 

ZALECENIA

(instrukcja postępowania)

 

W zaistniałych okolicznościach rozprzestrzenianiu się COVID–19 od dnia 10.10.2020r. do odwołania zostają wprowadzone następujące zalecenia, które mają na celu zminimalizować zachorowalność:

  • noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej zakładu (tj: korytarze, toalety, pomieszczenia socjalne, stołówki, szatnie),
  • zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra),
  • pouczenie o skutecznym myciu rąk oraz minimalizacji kontaktu (ograniczenie go w czasie),
  • umieszczenie punktów dezynfekcji dla pracowników i gości,
  • zamontowanie przepierzeń dla pracowników, którzy mogą wchodzić w bezpośredni kontakt z innymi pracownikami lub gośćmi,
  • przemieszanie pracowników różnych działów w celu uniknięcia paraliżu poszczególnych działów oraz brygad podczas śniadań,
  • dezynfekcja klamek oraz pomieszczeń,
  • wytypowanie oraz możliwość pracy zdalnej,
  • przekazywaniu informacji o objawach wskazujących na ryzyko zachorowania na COVID-19  (np. temperatura powyżej 38st.C,  uciążliwy kaszel, brak węchu oraz smaku),
  • przekazywanie informacji o osobach zakażonych lub pozostających na kwarantannie w gronie najbliższych domowników.