ŁAMBINOWICKA FABRYKA MASZYN CELPA S.A.
48-316 Łambinowice, ul. Fabryczna 3
Tel.: +48 77 43 43 651, Fax: +48 77 43 11 476
  PolskiEnglishDeutsch
PolskiEnglishDeutsch
Badania
Powiększenie
Nasz personel posiada uprawnienia II stopnia spełniające wymagania normy PN-EN 473 / PN-EN ISO 9712.

Wykonujemy badania wizualne VT oraz badania penetracyjne PT. Współpracujemy z uznanymi niezależnymi laboratoriami badawczymi, które świadczą nam usługi w zakresie:
  • badań magnetyczno-proszkowych MT,
  • badań radiograficnych RT,
  • badań ultradźwiękowych UT,
  • oraz pełnej oferty badań niszczących.
Nowe certyfikaty
Powiększenie
Informujemy, że z dniem 12.06.2014r. Ł.F.M. CELPA S.A. w Łambinowicach spełniła wymagania i otrzymała:
  • certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2527-CPR-1A.018.00 w zakresie normy EN 1090-1:2009+A1:2011 w systemie 2+ oraz klasie wykonania EXC3
  • certyfikat Nr TPS-3834-033.00 potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania wg normy PN-EN ISO 3834-2:2007.