ŁAMBINOWICKA FABRYKA MASZYN CELPA S.A.
48-316 Łambinowice, ul. Fabryczna 3
Tel.: +48 77 43 43 651, Fax: +48 77 43 11 476
  PolskiEnglishDeutsch
PolskiEnglishDeutsch

Spawanie urządzeń i konstrukcji stalowych


Powiększenie
Zakład posiada wdrożone technologie spawania w zakresie 1 i 8 grupy materiałowej wg normy PN-EN ISO 4063.
Proces spawalniczy jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przez wyspecjalizowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia spełniające wymagania normy PN-EN 287-1, PN-EN ISO 9606-1, PN-EN 1418

Stosowane metody spawania:
111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA,
121 ­­- spawanie łukiem krytym drutem elektrodowym,
135 - spawanie metodą MAG,
141 - spawanie metodą TIG